Frequently asked questions

Under ser du spørsmål vi har fått foreløpig:

Q: Hvorfor kjøres de innledende rundene bare i Karlskoga?
A: Bohlin Racing har en meget høy standard på sine go-karter, noe som er en forutsetning. Vi vil imidlertid gjerne kjøre andre steder både i Sverige og Norge. Og ønsker kontakt med go-kartbaner som er interessert i å samarbeide med oss.

Q: Hvorfor kan ikke deltakere med go-kart eller racinglisens delta?
A: Racing Star Challenge samarbeider blant annet med SSK og Svenska Bilsportsforbundet.  Vår målsetning er å stimulere nye førere til å bli med i racing. Vi mener at det blir urettferdig hvis nybegynnere skal konkurrere med førere som har kjørt konkurranser i flere år.